تایید انتخابات شورای زنان بر عهده هیات بازرسی است

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: در مورد رد یا تایید انتخابات ریاست شورای فرهنگی اجتماعی زنان، تابع نظر هیات بازرسی هستیم.

0

به گزارش به دخت به نقل از مهر، شهیندخت مولاوردی با اشاره به گذشت بیش از ۲ ماه از برگزاری انتخابات ریاست شورای فرهنگی اجتماعی زنان افزود: در مورد تایید یا رد این انتخابات منتظر اعلام نظر هیات بازرسی که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین شده هستیم.

وی در مورد حواشی ایجاد شده در این انتخابات و پس از آن ادامه داد: موضوع و چالش اصلی در این انتخابات، دعوت نشدن اعضای جدید شورا بود که از سوی دولت به عنوان نماینده دولت به شورا معرفی شده بودند.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: در هنگام برگزاری انتخابات در اعضای شورا باید تغییراتی ایجاد می شد زیرا اعضایی بودند که مدت عضویتشان تمام شده بود، از سویی با تغییر در وزارتخانه ها، باید نمایندگان جدید امور زنان از وزارتخانه ها معرفی می شد و از اعضای جدید دعوت به عمل می آمد که این موضوع انجام نشده بود و اعضای جدید نسبت به این امر معترض بودند.

مولاوردی تاکید کرد: با نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ارائه گزارش انتخابات، شورایی تعیین و مسئول بررسی انتخابات شورای فرهنگی اجتماعی زنان شد.

وی افزود: شورای عالی انقلاب فرهنگی در راس شورای فرهنگی اجتماعی زنان قرار دارد و اگر صحت انتخابات از سوی هیات بازرسی تایید شود، تمکین خواهیم کرد و اگر نظر بر تجدید و برگزاری دوباره انتخابات است، همه باید کمک کنند که انتخابات دوباره برگزار شود.

به گزارش خبرنگار به دخت، انتخابات ریاست شورای فرهنگی اجتماعی زنان ۲۷ شهریورماه ۹۵ برگزار شد که این انتخابات به دلیل برخی مسائل با حاشیه هایی همراه شد و با گذشت بیش از ۲ ماه، ریاست این شورا در هاله ای از ابهام قرار دارد.

/انتهای متن/

درج نظر