زنان ایرانی از دریچه دوربین واشنگتن پست

روزنامه واشنگتن پست نوشته این تصاویر از زنان ایرانی، خیره کننده و زیبا هستند و بر عکس تصاویر محدودی که برخی رسانه های غربی منتشر می کنند، زندگی عادی در ایران به زیبایی جریان دارد…

0

 

 

جام نیوز/انتهای متن/