شورای مشارکت های زنان مجمع خیرین سلامت در سراسر کشور راه اندازی می شود

معاون مشارکت های مردمی مجمع خیرین سلامت کشور با بیان اینکه بانوان ظرفیت های بسیار مناسبی در حوزه توسعه و ترویج اقدامات خیرخواهانه دارند، گفت: شورای مشارکت های زنان مجمع خیرین سلامت در سراسر کشور راه اندازی می شود.

0

به گزارش به دخت به نقل از ملیت به نقل از روابط عمومی مجمع خیرین سلامت ،سید محمد طباطبایی اظهار داشت:شورای مشارکت های زنان مجمع خیرین سلامت کشور در تمام استانهای کشور راه اندازی می شود. وی افزود: شورای مشارکت های مردمی زنان در دفتر مرکزی مجمع راه اندازی شده است.

شورای مشارکت های زنان مجمع خیرین سلامت در سراسر کشور راه اندازی می شود

وی با بیان اینکه شورای مشارکت های زنان خراسان رضوی نیز با مشارکت بانوان خیر استان راه اندازی شد و با حضور مدیرعامل مجمع خیرین سلامت و ریاست دانشگاه علوم پزشکی استان راه اندازی شد، گفت: این شورا در راستای جلب مشارکت های مردمی در حوزه بانوان اقدام می کند و در اولین گام بعد از تعیین خانم حیدریان به عنوان رئیس شورای مشارکت های زنان زمینی از سوی ایشان به نیابت از پدر مرحومشان در اختیار دانشگاه علوم پزشکی برای استقرار اورژانس قرار می گیرد. وی با اشاره به اینکه دبیر کل مجمع خیرین سلامت نیز همیشه بر استفاده از ظرفیت های بانوان در راستای اقدامات تاکید دارند، گفت: توانمندی های بانوان در این حوزه فراتر از انتظار بوده و تجربه نمود تلاش های بانوان این موضوع را ثابت می کند که بانوان نیز در این باره می توانند منشا اثرات بسیار خوبی باشند .

/انتهای متن/

درج نظر