کتاب خواندن حال آدم را بهتر می کند

هفته‌ای که در آن هستیم، هفته کتاب و کتاب‌خوانی است ، کتاب خواندن از جمله کارهایی است که آرامش ناشی از حال همه آدم‌ها را خوب می‌کند، آرامشی که از آموختن و کتاب به دست می‌آید، خط‌مشی بسیاری از کسانی است که در زندگی‌هایشان رد پاهای ماندگار باقی گذاشته‌اند.

0

نسیم شهسواری/

هر آدمی برحسب سلیقه و اولویت‌هایش از راه و طریقی به آرامش می‌رسد؛ برخی مسیرها برای بعضی از آدم‌ها شادی ‌بخش هستند ، اما در آرامش و شادی برخی دیگر تأثیر چندانی ندارند. در مقابل، کارهایی هستند که آرام بخشی و شادی‌آفرینی آن‌ها به زمان و مکان و ملیت و سلیقه خاصی بستگی ندارد و تقریباً آرامش حاصل از آن، حال هرکسی را خوب می‌کند.

بعضی کارها هستند که حال خوبشان پیر و جوان و بزرگ و کوچک نمی‌شناسد، کارهایی که همه آدم‌ها با هر نوع سبک و سیاق زندگی، آن‌ها را دوست دارند و گاه تا لحظات پایانی عمر خویش از شبنم آرامش آن بهره می‌جویند.

دانایی، آموختن و فراگرفتن از آن جمله کارهایی است که دایره آرام بخشی و شادی‌آفرینی‌اش همه و همه را در برمی‌گیرد، شاید همه ما حال خوب دانش‌آموز کوچکی را که به ‌تازگی الفبای زبان خود را یاد گرفته است و یا شعف بی‌پایان دانشجویی را که نخستین روزهای دانشجویی‌اش را سپری می‌کند را دیده باشیم، اصلاً چرا راه دور برویم، خود ما بارها و بارها وقتی کتابی را در دست گرفتیم و یا چیز تازه‌ای را آموخته‌ایم چه حالِ خوب و احساسِ نویی را تجربه کرده‌ایم.

آموختن ، کتاب خواندن و افزایش معلومات از آن جمله کارهایی است که آرامش ناشی از آن و شادی یادگیری اش، حال همه آدم‌ها را خوب می‌کند.

آرامشی که از دانایی، آموختن و کتاب خواندن به دست می‌آید، خط‌مشی بسیاری از کسانی است که در زندگی‌هایشان رد پاهای ماندگار باقی گذاشته‌اند.

آدم‌هایی که دانایی برایشان یک مسیر بدون انتها و پر از امید، برای داشتن حیاتی پربار بوده است .

من فکر می‌کنم که نام نیک باقی‌مانده از کسانی که ما امروز از آن‌ها به بزرگی و عظمت یاد می‌کنیم میراثی است که آن‌ها در سایه یک زندگی آرام و پربارِ  ناشی از دانایی و دانستن بر جای گذشته‌اند.

هفته‌ای که در آن هستیم، هفته کتاب و کتاب‌خوانی است و کتاب بزرگ‌ترین دروازه ورود آدم‌های به دنیای دانایی است.

می‌توانیم برای ادامه سال‌های زندگی‌مان، این مسیر و این دروازه های آرام‌بخش را انتخاب کنیم.

باشد که ما نیز ردپاهایمان روشن و پر امید باشد.

چه خوش گفت نظامی بزرگ:

هرکه در او جوهر دانایی است                 بر همه چیزیش توانایی است

/انتهای متن/

درج نظر