60درصد زنان ایرانی مطالعه نمی کنند

مدیر موسسه مطالعات و تحقیقات زنان گفت: نتایج یک تحقیق نشان می دهد که 60 درصد زنان ایرانی اصلا مطالعه نمی کنند این در حالی است که میزان سواد و تحصیل میان این قشر رو به فزونی است.

0

به گزارش به دخت به نقل از خبرنگار فرهنگی ایرنا، اکرم مصوری منش روز یکشنبه در سومین نشست هم اندیشی زن کتاب توسعه پایدار اظهار داشت: کم خوانی و فقر مطالعه یکی از مشکلات فرهنگی کشور است که مانعی عمده بر سر راه توسعه فرهنگی به شمار می رود.
وی با بیان اینکه توسعه فرهنگی در گرو رشد و ارتقای توسعه ذهنی افراد جامعه است افزود: توسعه فرهنگی زیربنای توسعه اقتصادی و اجتماعی و گسترش کتابخوانی، کلید اصلی دستیابی به توسعه فرهنگی است.
وی ادامه داد: شمارگان اغلب کتابهای چاپ اول اکنون یک تا سه هزار نسخه است که به نسبت جمعیت 80 میلیونی کشور، عدد بسیار کمی محسوب می شود.
مصوری منش اظهار داشت: جامعه ای کم مطالعه داریم که نیاز به خواندن در آن احساس نمی شود و این انر در میان زنان به دلیل شرایط ویژه نیز رواج دارد.
به گفته وی، زنان رکن اصلی خانواده هستند و رفتارهای فرهنگی آنها تاثیر فراوانی در رشد فرهنگی و ذهنی اعضای خانواده دارد.
مصوری منش اضافه کرد: طبق بررسی ها عواملی که موفقیت دانش آموزان را تبیین می کند بیشتر به سبک زندگی آنها مربوط می شود و مصرف فرهنگی والدین بیش از تحصیل آتها بر سبک زندگی فرزندان تاثیر می گذارد.
مصوری منش، در معرفی موسسه مطالعات و تحقیقات زنان نیز گفت: این موسسه تشکلی غیردولتی و غیرسیاسی و دارای دو مجوز گروه پژوهش بنیادی از وزارت علوم تحقیقات و فناوری است.
وی با بیان اینکه این موسسه بیش از 70 همایش، نشست تخصصی و دوره های آموزشی در گستره ملی، منطقه ای و بین المللی از ابتدا تاکنون برگزار کرده، هدف از راه اندازی موسسه مطالعات و تحقیقات زنان را شناخت و تبیین مسائل زنان و برنامه ریزی برای ارتقای آنها دانست.
به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، در این نشست پنلی نیز با موضوع زن، کتاب ، توسعه پایدار توسط چهار پژوهشگر این رشته برگزار و به نقش زنان در حفظ توسعه پایدار و روند توسعه فرهنگی پرداخته شد.

/انتهای متن/

درج نظر