نیم میلیون مرد عربستانی زیر مشت و لگد زنان خود!

مرکز مشورت‌های اجتماعی “واعی” گزارش داد که بیش از نیم میلیون مرد عربستانی از همسران شان کتک خورده‌اند.

0

به گزارش به دخت به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی در ستون جهت اطلاع نوشت: مرکز مشورت‌های اجتماعی “واعی” گزارش داد که  بیش از نیم میلیون مرد عربستانی از همسران شان کتک خورده‌اند.
 
مرکز مشورت‌های اجتماعی عربستان با اعلام اینکه هزاران تماس در همین زمینه دریافت کرده است، افزود: مردان کتک خورده عربستانی بر این مسائل سرپوش می‌گذاشتند تا خبر آن میان اقوام و محل سکونت درز نکند و در تنگنا قرار نگیرند.
 
این افراد برای دریافت مشورت به مشاوران متخصص در مرکز مشورت‌های اجتماعی ارجاع شده‌اند.

/انتهای متن/

درج نظر