گیره ی دفتر و نشانگر کتاب درست کنید

حالا که مدرسه ها باز شده و بچه ها راهی کلاس درس شده اند، بازار کتاب خواندن و نشانه گذاشتن هم برای صفحات کتاب دوباره گرم شده است. این بار با موادی ساده و راهی آسان به شما یاد می دهیم که نشانه گذار کتاب قشنگ و نویی درست کنید.

0

اگر در شمار علاقمندان و شیفتگان دنیای کتاب و مطالعه هستید، شاید با نشانه‌گذار کتاب نیز آشنایی داشته باشید؛ نشانگرهای دست سازی که معمولاً هر کس برای خود طراحی کرده و از گم شدن صفحه‌ی مورد نظر جلوگیری می‌کنند. اما وقتی خلاقیت وارد شود، حتی یک نشانه‌گذار ساده نیز می‌تواند از آن چنان جذابیتی برخوردار گردد که خواننده را به ادامه‌ی مطالعه تشویق کند.

برای ساخت نشانگر کتاب از دگمه یا گل های کوچک مصنوعی یا پاپیون یا گل سرهای قدیمی تان استفاده کنید.

2

/انتهای متن/

 

درج نظر