تزیین گیره ی سر با پارچه نمدی

با پارچه های نمدی گیره های سر ساده تان را تزیین و گیره ی گلدار مو درست کنید.

0

لوازم مورد نیاز

پارچه نمدی رنگی

سوزن و نخ

مروارید و سنگ های رنگی

چسب مایع

گیره مو ساده

 

آموزش درست کردن گیره ی گلدار مو

ابتدا پارچه ی نمدی را به شکل دایره های متوسطی ببرید.

از وسط قسمت بریده شده را تا کرده و با نخ و سوزن مطابق تصویر زیر لبه بیرونی را کوک بزنید.

1

2

مطابق شکل انتهای نخ را بکشید تا نیم دایره نمدی حالت گلبرگ به خودش بگیرد . سپس در ادامه این کار را برای گلبرگ های بعدی هم انجام دهید.

3

4

بعد از اتمام کار انتهای نخ را گره بزنید.

5

بعد از اتمام کار وسط گل های نمدی را با مروارید و سنگ های رنگی تزیین کنید.

6

بعد از آماده شدن گل ها با چسب مایع به گیره مو بچسبانید.

7

منبع : سیمرغ/انتهای متن/

درج نظر