تابلوی آرایشگاه های زنانه متحدالشکل شد

نایب رییس اتحادیه صنف آرایشگران زنانه تهران از متحدالشکل شدن واحدهای صنفی این اتحادیه در سطح پایتخت خبر داد و گفت: همه واحدهای صنفی زنانه باید از این تابلو استفاده کنند و فقط شماره پروانه و کد شناسایی واحدها در این تابلوها متفاوت است.

0

به گزارش به دخت به نقل از ایرنا، اتحادیه صنف آرایشگران زنانه تهران، شهربانو عابدی افزود: متحدالشکل شدن تابلوهای این صنف در راستای شناساندن سالن های مجاز به عموم بانوان است.
وی گفت: ساماندهی تابلوها و درج نکردن تصاویر نامتعارف از دیگر اهداف این طرح است که در زمینه ساماندهی واحدهای صنفی مجاز در دستور کار قرار گرفت.
نایب رییس اتحادیه صنف آرایشگران زنانه تهران افزود: در حال حاضر واحدهای صنفی برای نصب تابلوهای یکسان همکاری های لازم را انجام می دهند و در این راستا از نخستین تابلوی متحدالشکل این اتحادیه در شرق تهران بهره برداری شده است.

/انتهای متن/

درج نظر