اهداء زندگی دوباره به بخشش اعضای بانوی خیر بروجنی

بانوی خیر بروجنی با اهدا اعضای بدنش به سه بیمار نیازمند زندگی دوباره بخشید.

0

به گزارش به دخت به نقل از خبرگزاری صداوسیما، کارشناس مسئول تیم پیوندچهارمحال وبختیاری گفت:بانوی نیکوکار 52 ساله به نام “پریوش اِسپِه بُروجنی” روز سوم آبان ماه به علت خونریزی مغزی، دچار مرگ مغزی شده بود. اهداء زندگی دوباره به بخشش اعضای بانوی خیر بروجنی
خانم سیاح افزود: پس از اعلام مرگ مغزی این بیمار، با رضایت خانواده وی، اعضای بدن این بانوی نیک اندیش سحرگاه امروز برای پیوند به بیماران نیازمند جداسازی شد.
وی گفت: دو کلیه این بیمار در بیمارستان آیت الله کاشانی شهرکرد به دو بیمار ساکن شهرهای لردگان و بلداجی پیوند زده شد و کبد این بیمار هم برای پیوند به شیراز ارسال شد.