دختر مانکنی که بخاطر رنگ پوستش ذغالی ترین مدل دنیاست

رنگ پوست دختری سیاه پوست باعث شهرت و محبوبیت او شده به حدی که او هم اکنون یک مانکن سرشناس شده است.

0

به گزارش به دخت به نقل از بولتن نیوز به نقل از سیمرغ،خودیا دیپ” ذغالی ترین مدل دنیا ست.

1

2

این مدل جوان که به خاطر رنگ پوستش شهرت یافته و به “پوست ذغالی” ،”دختر شب” و “مادر ستارگان” معروف شده است.

این مدل اهل سنگال -آفریقا-  حالت خاص رنگ پوستش او را از دیگر مدل های مشهور سیاه پوست متمایز کرده است.

/انتهای متن/

درج نظر