شلیک های بی دلیل فقط به جرم سیاه پوست بودن

«کد پینک» نام گروه ضدجنگ و خشونتی است که مادران امریکایی تشکیل داده اند برای اعتراض به شلیک های بی دلیل و کشتن سیاه پوستان امریکایی . اما چرا هیچ مرجع و سازمان حقوق بشری از این مادران و حرکت شان دفاع و حمایتی نمی کند؟

0

نزدیک به دو سال است که تعدادی از مادران سیاهپوست آمریکایی یک گروه ضدجنگ با نام «کد پینک» تشکیل داده اند و به خاطر خشونت پلیس آمریکا علیه فرزندان شان- فقط به جرم سیاه پوست بودن- تجمع های اعتراض آمیز در ایالت های مختلف آمریکا برپا می کنند.

آنها خواستار پایان رفتارهای نژادپرستانه ی  پلیس آمریکا با جوانان سیاه پوست هستند. سخنرانان این گروه در تجمعات شان خواهان پایان شلیک های بدون دلیل و بی منطق پلیس آمریکا به مردان و زنان سیاه پوست، مثلا به دلیل بد رانندگی کردن! هستند. در واقع آنها خواستار عدالتند، چیزی که نمی یابندش…

 

بازارهای پررونق برده فروشی

اولین مهاجران انگلیسی در سال 1609 میلادی به قاره آمریکا وارد شدند. آنها مردمانی فقیر و سرکش بودند که برای یافتن طلا به این قاره مهاجرت کردند. اما پس از این گروه و بعد از گذشت چندین دهه، موج مهاجرت صنعتگران و کشاورزان انگلیسی به قاره ی آمریکا آغاز شد. با ورود این گروه دوم بازارهای برده فروشی در آمریکا بسیار رونق گرفت. زیرا با شروع فعالیت های صنعتی و کشاورزی انگلیسی ها، نیاز به نیروی کار بسیار ارزان! زیاد شد و بازارهای برده فروشی در ایالات مختلف قاره آمریکا برپا شد[1]؛ بازارهایی که تا چند قرن بعد همچنان پررونق باقی ماند و داستان های جنایت باری از رفتار مهاجران سفیدپوست اروپایی علیه سیاهان را در قاره آمریکا رقم زد.

 «جرج واشینگتن» -اولین رئیس جمهور آمریکا بعد از جنگ های داخلی- استقلال آمریکا را از کشور انگلستان اعلام کرد و سپس در اعلامیه ای که به اعلامیه ی استقلال معروف است، تشکیل کشور بزرگ آمریکا را اعلام کرده بود. او مبنای نظام حکومتی را بر تفکر جان لاک گذاشت، جان لاکی که او را پدر ایدئولوژی لیبرالیستی می دانند.

 جان لاک آشکارا مدافع استعمار ملل محروم و مدافع برده داری بوده است[2]. جالب است که از طرف دیگر خود جرج واشینگتن از زمین داران فراماسونر و از برده داران بزرگ ایالت متحده بوده است[3].  

 

لبیک به تظلم خواهی مادران سیاه پوست آمریکایی

حالا به نظر شما با این ریشه، و پیشینه چند قرن برده داری ظالمانه و برده کُشی، تضییع همه گونه حق برده ها در طول چند قرن در آمریکا، آیا عجیب است که امروز مردم دنیا هر روز خبر شلیک پلیس آمریکا را به یک سیاهپوست بشنوند؟

برای هر فرد صاحب تفکری خیلی عادی است که بفهمد رئیس جمهور شدن یک سیاهپوست دورگه و فراماسونر و عمیقا معتقد به مسیحیت صهیونیسم در آمریکا – یعنی باراک اوباما- چیزی جز فریب افکار عمومی نیست. و این یعنی در هیات حاکمه ی آمریکا گوشی برای شنیدن فریاد مادران سیاهپوست «کد پینک» نیست.

اما برعکس در ایران اسلامی، ما براساس آموزه های امام راحل (ره) سیاه پوستان را مردمی ستم دیده و مظلوم می دانیم و به فریاد تظلم خواهی آنها و همه مستضعفین عالم لبیک می گوییم.

 

[1] -دوتوکویل، آلکسی، «تحلیل دموکراسی در آمریکا»، ترجمه رحمت الله مراغه ای، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم 1383.ش، ص 20
[2] -دکتر قادری کنگاوری، روح الله، «کالبد شکافی ساختار سیاسی ایالات متحده آمریکا»-از جرج واشینگتن تا باراک اوباما-، دانشکده و پژوهشکده پیامبر اعظم(ص)، چاپ اول 1389.ش، ص 12
[3] -زرشناس، شهریار، «واژه نامه فرهنگی، سیاسی»، نشر کتاب صبح، چاپ اول 1382.ش، بخش انقلاب آمریکا

/انتهای متن/

درج نظر