آرامش همین‌جاست، در گپ و گفت های کوتاه دوستانه

دوست خوب، یک‌راه سریع و بی ترافیک برای رسیدن به حال خوب است، به شرط این که در دوستی‌های مان دقت کنیم و برای خودمان دوستانی انتخاب کنیم که حرف شان حرف دل و روح شان سرشار از نیکی‌ و پاکی‌ و درستی‌ باشد.

0

نسیم شهسواری/

خیلی از ما آدم‌ها لذت داشتن یک دوست صمیمی و یک همراه همیشگی را چشیده‌ایم، چه بسیار دوستی‌هایی که با یک سلام کوتاه خودمانی از ته دل شروع‌شده‌اند و سال‌هاا و سال‌ها ادامه یافته‌اند.

اصلاً دوستی کردن حسابش سوای همه روابط دیگر در زندگی است. وقتی در کنار دوستی می‌نشینی که به معنای کامل دوست است و رفیق همه لحظه‌هایت، گویی حال دل جا می‌آید، انگار دل می‌نشیند و یک دل سیر هوای دوستی را تنفس می‌کند.

دوستی کردن و داشتن یک یار همیشگی و همراه می‌تواند یک‌قدم بلند و مثبت به سمت آرامشی باشد که خیلی از ما آدم‌ها در جستجوی آنیم، آرامشی که با دوستی کردن و با داشتن دوست‌های جانی و خودمانی به دست می‌آید، یکسره و به‌سرعت، دل را تازه می‌کند و تو می‌بینی که از همنشینی با دوستی مهربان و همراه صمیمی چه قدر زود، خروار خروار  ناراحتی و خستگی و دل‌زدگی می‌روند و جای خود را به دنیا دنیا آرامش محبت و احساسات مثبت می‌دهند.

راستی یادمان باشد اگر می‌خواهیم در سایه دوستی‌های عمیق، آرامش را همراه روزهای زندگی‌مان کنیم، در دوستی‌های مان دقت کنیم و برای خودمان دوستانی را اختیار کنیم که حرف شان حرف دل و  روحشان سرشار از نیکی‌ها و پاکی‌ها درستی‌ها باشد.

دوست خوب، یک‌راه سریع بی ترافیک برای رسیدن به حال خوب است، رسیدن به یک کنج آرام که بی‌دغدغه در آن بنشینی و جرعه جرعه آرامش را بنوشی.

اگر نگاهی به آدم‌های دوروبرت بیندازی همیشه خواهی دید که آدم‌های خوب، دوست‌های خوب دارند، همیشه خواهی دید که آدم‌های که نگاهشان سبز، روشن و آفتابی است، دوستان نیکویی هستند.

اما به‌راستی تابه‌حال نگاهی به لیست دوستانمان کرده‌ایم تابه‌حال با خودمان فکر کرده‌ایم که در زندگی‌مان دوست یا دوستانی داریم که خستگی روحمان  را در خنکی نسیم وجودشان درکنیم.

بد نیست که دوستی کردن خوب و دوستی با آدم‌های خوب را تجربه کنیم تا بفهمیم و بدانیم و درک کنیم که آرامش جایی در دوردست‌ها نیست، آرامش همین‌جاست در گپ و گفت های کوتاه دوستانه‌مان.

راستی یک پیشنهاد عالی خودمانی هم دارم:

 در کنار همه ی دوستی‌های این روزهای مان، دوستی با خدا را هم تجربه کنیم، خدا دوست خیلی خوبی است،  کافی است ما بخواهیم.

/انتهای متن/