هنوز هم حرمله ها از شیرخوارگان می هراسند.

روزنامه«هاآرتص»با تیتر «بمب‌های خطرناک» به همایش شیرخوارگان حسینی پرداخت.

0

وحشت غرب از شیرخوارگان حسینی.

دبیر مجمع جهانی علی اصغر(ع): روزنامه«هاآرتص»با تیتر «بمب‌های خطرناک» به همایش شیرخوارگان حسینی پرداخت.

این روزنامه نوشت: ایران در حالِ سربازگیری برای خود است.

درج نظر