صفحه رنگ آمیزی با موضوع محرم

0

صفحه رنگ آمیزی با موضوع محرم.

این نقاشی ها باموضوع محرم رو پرینت بگیرید برای بچه ها تو هییت و مسجد که سرگرم بشن و ازمحرم خاطره ی خوشی براشون بمونه.

هر کدام از ما میتوانیم چندتا پرینت بگیریم و تو روضه ها چند تا بچه های اطرافمان را سرگرم کنیم.

img_20161006_171500

img_20161006_171447

img_20161006_171445

درج نظر