سوءاستفاده متخصصان زنان و زایمان از سونوگرافی برای کسب درآمد

استفاده از دستگاه سونوگرافی برای متخصصان زنان و زایمان به وسیله ای برای کسب درآمد بیشتر تبدیل شده بطوری که میزان دریافتی برخی از متخصصان زنان و زایمان از بیماران برای انجام سونوگرافی 10 برابر تعرفه قانونی یک رادیولوژیست است.

0

به گزارش به دخت به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، عبدالرسول صداقت عضو هیات مدیره انجمن رادیولوژی ایران با بیان اینکه متخصصان زنان و زایمان اجازه دارند از سونوگرافی تنها به عنوان یک وسیله برای تشخیص بهتر بیماری استفاده کنند، گفت: از سال 1375 معاون درمان وقت وزارت بهداشت این اجازه را داد تا متخصصان زنان و زایمان به عنوان یک وسیله تشخیصی از سونوگرافی در مطب خود استفاده کنند، آن هم در صورتی که دوره آموزشی لازم را گذرانده و به تایید معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مربوطه رسیده باشد.

وی افزود: این اجازه مشروط بر این بود که متخصصان زنان و زایمان در سربرگ و تابلوی خود یا حتی در تبلیغاتشان از کلمه سونوگرافی استفاده نکنند و تنها در موارد اورژانسی از دستگاه سونوگرافی برای تشخیص بهتر بیماری استفاده شود که این امر در طول زمان منجر به سوء استفاده برخی از متخصصان این رشته شد.

عضو هیات مدیره انجمن رادیولوژی تصریح کرد: اکنون شاهد هستیم که برخی از متخصصان زنان و زایمان کار خود را کنار گذاشته و به انجام سونوگرافی در مطب خود می پردازند که میزان دریافتی آن ها در قبال این کار بیش از یک رادیولوژیست است.

وی بیان کرد: در سال 94 وزارت بهداشت با یک حرکت غیرعلمی و بدون مشورت با انجمن رادیولوژی و هیئت بورد آن بخشنامه ای را صادر کرد که طی آن متخصصان زنان و زایمان با گذراندن دوره های سه تا شش ماهه زیر نظر کمیته ای متشکل از متخصصان زنان و زایمان مجوز انجام سونوگرافی را برای این گروه صادر کرد.

صداقت با تاکید بر اینکه وزارت بهداشت در قبال اعتراض هیات بورد تخصصی رادیولوژی که بالاترین مرجع رسیدگی به مسائل علمی این رشته است سکوت اختیار کرد، افزود: این مجوز و انجام سونوگرافی از سوی متخصصان زنان و زایمان آن هم در قبال دریافت تعرفه به چالشی در جامعه پزشکی تبدیل شد که اعتراض پزشکان جوان رشته رادیولوژی را که نگران آینده شغلی خود بودند، تشدید کرد.

وی با بیان اینکه دانشجویان رشته رادیولوژی یک دوره آموزشی چهارساله را برای انجام سونوگرافی می گذرانند، تصریح کرد: آن چه موجب اعتراض متخصصان رادیولوژی شده، دریافت تعرفه از بیمار آن هم 10 برابر تعرفه قانونی است که یک رادیولوژیست دریافت می کند با این تفاوت که متخصص زنان و زایمان تنها یک دوره آموزشی سه یا شش ماهه را برای انجام این کار گذرانده است.

/انتهای متن/

درج نظر