تعریف دقیق عدالت جنسیتی موجب اجماع در مسایل زنان می‌شود

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور بانوان گفت: تعریف دقیق عدالت جنسیتی موجب اجماع در زمینه مسایل زنان و جلوگیری از برخورد سلیقه‌ای با این حوزه می‌شود.

0

به گزارش به دخت به نقل از ایسنا، پروین داداندیش افزود: برخورداری از اجماع در زمینه مسایل زنان یک ضرورت است. یکی از مشکلات کنونی، نبود رویکرد واحد در قوای سه گانه نسبت به مسایل زنان است. این کاستی موجب ضربه خوردن به حوزه زنان شده است چرا که انرژی نهادهای مختلف در حوزه زنان در یک مسیر صرف نشده و در نتیجه اقدامات انجام شده رضایت بخش نبوده است.

پرویس داداندیش

وی با بیان اینکه شرع اسلام حرف‌های بسیار نابی در حوزه زنان دارد، اظهار کرد: ما نتوانسته‌ایم رویکرد شرع اسلام را در این زمینه به طور کامل عملیاتی کنیم.یکی از دلایل این کاستی،  نبوداجماع در رویکرد نسبت به حوزه زنان بوده است.  پیشنهاد جاری سازی عدالت جنسیتی در برنامه ششم توسعه با هدف ایجاد اجماع در حوزه زنان انجام شده و کارهای پژوهشی در این زمینه صورت گرفته است.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور بانوان تاکید کرد: عدالت در دین اسلام یک اصل است. اگر عدالت در بین اقشار مختلف جامعه از جمله زنان و اقلیت‌ها رعایت شود، آسیب‌ها و مشکلات کاهش می‌یابد. معاونت امور زنان و خانواده نیز عدالت جنسیتی را بر اساس این نیاز و در راستای عدالت اجتماعی در نظر گرفته است.

وی تصریح کرد: تعریف عدالت جنسیتی از اهمیت خاصی برخوردار است تا هر جناحی بر اساس برداشت‌های خود به اعمال نظر نپردازد. متاسفانه برخورد سلیقه‌ای گروه‌ها و قوای مختلف در حوزه زنان یک آسیب بوده است، اما در صورت مشخص بودن رویکرد، جلوی افراط و تفریط گرفته می‌شود.

 مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور بانوان تاکید کرد: اگر رویکرد عدالت جنسیتی به خوبی تعریف و زوایای آن مشخص نشود ممکن است برخی گمان کنند که یک گرایش فمنیستی است اما در صورت اجماع در زمینه عدالت جنسیتی از برخورد سلیقه‌ای و افراط و تفریط در این زمینه جلوگیری می‌شود.

داداندیش در پایان با اشاره به اقدامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمینه عدالت جنسیتی گفت: ما با دعوت سوسن باستانی معاون بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری نشست تخصصی با تمام کارشناسان و مدیران حوزه زنان و وخانواده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار کردیم و به تبیین عدالت جنسیتی در این زمینه پرداخته ایم.

/انتهای متن/

درج نظر