مادری که پدر شد تا پسرش ناراحت نباشد!! + عکس

یک مادر مجرد برای اینکه پسرش در مراسمی که برای پدرها در مدرسه برگزار شده بود, احساس تنهایی نکند, خودش را شبیه مرد ها درست کرد!

0

به گزارش به دخت به نقل از سیمرغ، تصاویر مادر مجردی را می بینید که برای اینکه فرزندش در مراسم ” روز پدرها در مدرسه ” احساس دلتنگی نکند ، چهره خود را اینگونه تغییر داد و همراه فرزندش به مدرسه رفت.

مادری که خودش را شبیه مرد ها کرد

مادری که خودش را شبیه مرد ها کرد 2
مادری که خودش را شبیه مرد ها کرد

/انتهای متن/

درج نظر