انتشار اسرارخصوصی دیگران در فضای مجازی جرم است

آیامی دانید که انتشار اسرار خصوصی دیگران در فضای مجازی جرم است؟ قانون در این مورد تعریف و مجازات مشخصی را به صورت جریمه نقدی و حبس در نظر گرفته است. مشاور حقوقی به دخت به سوال یکی از کاربران در همین مورد پاسخ داده است.

0

من دختر دانشجویی هستم که در شهرستان دور از خانواده زندگی می کنم. در اول ورود به دانشگاه با چند نفر از همکلاسی هایم یک گروه تشکیل دادیم برای کسب اطلاعات درسی ولی بعد ازمدتی بیشتر که دوست شدیم عکس های خانوادگی وتولد وعروسی دوست و آشناهای مان را برای هم ارسال می کردیم یا تو ایمیل و بیشتر در تلگرام. بعدا متوجه شدم که یکی از بچه ها عکس ها را به دو برادرش نشان می دهد. وقتی اعتراض کردم، چند روز بعد عکس خودم و دوستان دیگرم را در شبکه های اجتماعی دیدم. اولش خیلی ترسیدم و بعدش که فهمیدم کار دوستم بود، به او اعتراض شدید کردم ولی اون بدتر کرد. حالا خانواده ام نیز فهمیده  و مرا وادار به برگشت به شهر خودمان کردند و اجازه رفتن به دانشگاه و ادامه تحصیل به من نمی دهند. حال من باید چه کار کنم؟ آیا می توانم  از مقصر این جریان شکایت کنم؟

 

پاسخ:

انتشاراسکرین شات وچت دیگران دروایبر،تلگرام و……جرم است.

قانون مجازات اسلامی افشای اسرارخصوصی دیگران راجرم دانسته ومجازات آن راجزای نقدی و تا دو سال حبس درنظرگرفته است و چت ها وایمیل ها ومتن ها درفضای مجازی به عنوان دلیل درا ین مورد پذیرفته است.

دربرخی پرونده های قضایی درکلانتری ها یادادسراها مشاهده می شود که علت اصلی نزاع یا درگیری ها وحتی  قتل، افشای عکس خصوصی یا چت وپیامک های یکی از طرفین دعوا بوده است.

درحالی که شهروندان باید به این نکته توجه داشته باشند که درقانون مجازات اسلامی بطور کلی دراین خصوص جرم مشخص ومجازات آن هم تعیین شده است .

قانون مجازات اسلامی در ماده 745(ماده 16قانون جرایم رایانه ای )افشای اسرارخصوصی دیگران راجرم دانسته ومجازات آن را جزای نقدی و دو سال حبس درنظرگرفته است.

البته اسرارخصوصی درقانون ایران بصورت مشخص تعریف نشده است اما در ماده 8 قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی «نامه ها، عکسها، نوشته هاو فیلمهای خصوصی» را از مصادیق بارز آن دانسته است .

همچنین براساس ماده 669 قانون مجازات اسلامی تهدید به انجام عملی که ممکن است موجب ضرر آبرویی یا شرافتی یا افشای اسرارخانوادگی شود تا 74ضربه شلاق ویا تا دو سال حبس برای آن درنظر گرفته شده است .

بنابراین به شهروندان توصیه می شود درصورت هرگونه تهدید در این موارد باید از فرد تهدید کننده شکایت کنند .

این درحالی است که قانون به روشنی عنوان کرده که تمامی متن ها درفضای مجازی اعم از ایمیل، صدای ضبط شده، تلگرام و وایبر، فیس بوک وغیره بعنوان دلیل از فرد شاکی پذیرفته می شود .

و دادگاه با مکانیسم مشخصی که توسط کارشناسان حوزه فناوری اجرا خواهد شد، صحت مدارک  را بررسی کرده ودر صورت تایید همان ملاک ومبنای صدور حکم قرار خواهد گرفت.

/انتهای متن/

درج نظر