انتخاب یک خانم به عنوان رئیس شورای شهر دیلمان حاشیه هایی به همراه داشت

همای خبر/ طی جلسه ای که در روز یکشنبه جهت انتخاب هیات رئیس شورای شهر دیلمان برگزارشد طیبه نیکخو با پنچ رای قاطع به عنوان رئیس شورای شهر دیلمان انتخاب گردید طیبه نیکخو طی تماسی با دفتر تحریریه همای گیلان گفت: بعد از انتخاب هیات رئیس صورت جلسه مفقود گردید وبعد از دو روز جهت برگزاری مجدد انتخاب هیات رئیسه توسط برخی از اعضا انجام شداما فتوکپی انجام شده از صورتجلسه روز اول که به فرمانداری ارجاع داده شدبود گره گشاشد.

0

به گزارش به دخت به نقل از همای خبر، شایان ذکر است گفته می شود جلسه چهارنفره ای امروز برگزار شد که در این جلسه حسین مرادیان به عنوان رئیس شورای شهر انتخاب شد.

درج نظر