ایجاد چندین هزار فرصت شغلی برای بانوان بسیجی

عضو شورای اجتماعی و فرهنگی امور زنان و خانواده گفت: بسیج بانوان با هدف اشتغالزایی زنان بسیجی چندین هزار شغل ایجاد کرده است.

0

به گزارش به دخت به نقل از باشگاه جوان، مینو اصلانی عضو شورای فرهنگی و اجتماعی امور زنان و خانواده اظهارداشت: با برنامه ریزی های صورت گرفته در برنامه ششم توسعه مقرر شده تعداد پایگاه های مقاومت بسیج خواهران از 18 هزار به 30 هزار پایگاه و مهدهای قرآنی از 25 هزار به 10 هزار مهدقرآنی افزایش یابد.

عضو شورای فرهنگی و اجتماعی امور زنان و خانواده با بیان اینکه بانوان بسیجی در بخش های آموزشی، مهارتی و سبک زندگی دوره های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت رامی گذرانند، تصریح کرد: مهارت های زندگی در قالب سبک زندگی اسلامی- ایرانی در یازده هزار حلقه صالحین و در قالب آموزش و تربیت ایجاد می شود.

اصلانی در ادامه تأکید کرد: آموزش مهارت سبک زندگی منجر به ارتقای کمی و کیفی جامعه بسیج زنان می شود.

رئیس بسیج جامعه زنان کشور با بیان اینکه نظام نامه بسیج جوانان در حال تدوین است، افزود: با توجه به چشم انداز بیست ساله برنامه 1404، در بحث جهان اسلام و مقاومت اسلامی، تبادلات فرهنگی و آموزشی بین زنان جهان اسلام در خصوص سبک زندگی اسلامی و تحکیم نظام خانواده صورت گرفته است.

وی بیان داشت: سال گذشته 5 نشست تخصصی در زمینه افزایش کمی و کیفی و تعامل فرهنگی و آموزشی بین تشکل های جهان اسلام نظیر لبنان، عراق، بوسنی و هرزه گوین برگزار شد.

اصلانی با تأکید براینکه از دستاورد های حوزه بسیج زنان آموزش هایی در زمینه توانمندسازی بانوان و ایجاد دوره کارآفرینی و ارتقای اشتغال خانگی است، گفت: در حوزه کودک با راه اندازی مرکز تخصصی کودک و ایجاد مهدهای قرآنی چندین هزار شغل ایجاد شده است.

عضو شورای فرهنگی و اجتماعی امور زنان و خانواده با بیان اینکه بسیج نیازمند حمایت مالی است، گفت: با توجه به ظرفیت محدود مساجد برای برگزاری کلاس ها و دوره های آموزشی نیاز است که این محدودیت مکانی رفع شود.

/انتهای متن/

درج نظر