دهه ی هشتاد، دهه ی ظهور شوی لباس

دهه ی هشتاد، دهه ی فراگیری مدهای لباس در فرهنگ های مختلف، طرح ها و جنس های یکسان پارچه و رواج شوهای لباس بود، در عین این که تنوع مدها مجال انتخاب را به سلیقه های مردم را هم می داد.

2

فاطمه قاسم آبادی/

پیش از این در مورد فراز و فرودهای مد و صنعت عظیمی که در دنیا به وجود آورد گفتیم، این پدیده ی نه چندان نو ظهور که سرمایه های بسیار زیادی را جذب خود کرده است، در هر دوره ای تحت تاثیرتفکرات آن زمان تغییر کرده است و به سمتی که سیاست های قدرتمند جهانی خواستار آن بوده اند، رفته است.

 

پایان قرن بیستم

در اواخر قرن بیستم، مد تبدیل به رسمی جاافتاده شد که تقریباً در تمام دنیا همه آدم ها یکسان لباس برتن می کردند. شلوارهای جین و لی دیگر کاملا در بین مردم دنیا جایگاه خود را پیدا کرده بود و از محبوبیت خاصی برخوردار بود. سبک های غربی تقریباً در سراسر دنیا رواج داشتند، البته این تنها در مورد پوشاک صدق نمی کرد، بلکه حتی بیشتر زوایای زندگی شخصی افراد را تحت تاثیر قرار داده بود.

 

جنس مشابه

در دهه هشتاد میلادی لباس هایی که با یک سبک و جنس تولید می شدند، دیگر منحصر به یک فرهنگ خاص یا یک ملت اروپایی نبودند. در آن زمان به نوعی همه ی دنیا ( یا حداقل آن بخش هایی که زیر سلطه تبلیغات از طریق تلویزیون و استعمار نامحسوس و پایدار کشور های اروپایی بودند ) تحت تاثیر فرهنگ پوشش اروپایی، آمریکایی قرار گرفتند و مواد مصنوعی مانند لایکرا، اسپاندکس و ویسکوز در بافت پارچه ها مورد استفاده بیشتر تولیدی ها در سراسر جهان قرار گرفت.

 

دهه ی 80 : عشق شوهای لباس و خبرهایش

در دهه 1980 مدها تقریباً به با شکوه ترین شکل ممکن خود رسیدند. صنعت مد در این دهه بسیار رونق داشت. شوهای لباس از طرف برند های بسیاری که در سراسر دنیا محبوبیت پیدا کرده بودند، مرتباً از طریق رسانه ها تبلیغ و پخش می شدند و جای خاصی میان فرهنگ عامه مردم پیدا کردند.

مردم در سراسر دنیا به دنبال کردن اخبار پوشش هایی پرداختند که گاهی حتی سالی یک بار هم به سمت خرید از آن برند خاص نمی رفتند، در این دوره عشق دنبال کردن اخبار و اتفاقاتی که در مد می افتاد از خود آن مد و لباس ها پیشی گرفت .

 

جوانان و مد

در دهه ی 80 مد و آراستن ظاهر به سبک روز در میان تمامی مردم و خصوصاً طبقه جوان جایگاه خاصی داشت. این که زنان و مردان چه موقع از مد سال مطلع شوند، نشان دهنده فعال بودن و روشن فکری به حساب می آمد و این امر در نشان دادن طبقه ی اجتماعی و فکری افراد امری بسیار مهم بود.

در آن دوره با تغییر یک سری استاندارد های پوششی و نیز کمتر شدن تب یک سری هیپی بازی ها یک بار دیگر استفاده از پیراهن های بلند به عنوان لباس شب رواج یافت و با دوباره روی کار آمدن پیرهن های گلدار و زنانه که به نوعی کلاسیک محسوب می شد، مد کمی دچار تغییر برعکس شد.

 

فرصتی برای انتخاب

در این دهه فرصتی پیدا شد که با کمی تامل مردم در عین اینکه در فضایی پر از مدهای رنگارنگ قدم بر می دارند، هر کس بدون فشار و با توجه به علاقه ی شخصی خود از بین سیل اجناس و پوشاکی که با برندهای مختلف در بازار پیدا می شد، آن چیزی را که بیشتر با روحیاتش سازگار بود انتخاب کند؛ البته رعایت یک سری استاندارد های مد هم که تحت تاثیر کلیت آن جامعه بود، امر مهمی در این سلیقه های اجتماعی به حساب می آمد.

در آن دوره مردم در کنار مد سلیقه ی خودشان را هم دخیل می کردند و به نوعی فضایی به وجود آمده بود تا افراد بتوانند همگام با  اقتضای روز و با توجه به سلیقه های شخصی در جامعه حضور پیدا کنند.

ادامه دارد…

/انتهای متن/

نمایش نظرات (2)