زنان جلوی سفارت فرانسه در لندن ماسه ریخته و از ممنوعیت بورکینی انتقاد کردند

با اعلام ممنوعیت بورکینی-لباس شنای اسلامی- توسط برخی شهرهای فرانسه و حمایت دولت پاریس از این ممنوعیت، عده ای از زنان مسلمان و غیرمسلمان در جلوی سفارت فرانسه در لندن شن و ماسه ریخته و علیه این ممنوعیت تظاهرات کردند.

0

به گزارش به دخت به نقل از شفقنا، زنان مسلمان و غیرمسلمان که به طرح ممنوعیت بورکینی توسط فرانسوی ها معترض بودند، پلاکاردهایی نیز در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود: اسلام هراسی آزادی نیست؛ لباس هرکس مسئله ای شخصی است؛ ما با خواهران محجبه خود اعلام همبستگی می کنیم.

/انتهای متن/

درج نظر