یک سوم دولت جدید تونس را زنان تشکیل می‌دهند

برای نخستین بار در تاریخ تونس یک زن برای تصدی یک پست امنیتی تعیین شد. همچنین در ساختار جدید دولت تونس که متشکل از 26 وزیر است هشت زن در پست های وزراتی و دبیری دولت حضور دارند.

0

به گزارش به دخت به نقل از ایسنا، یاسر مصباح، سخنگوی وزارت کشور تونس با بیان اینکه برای نخستین بار در تاریخ این کشور یک زن برای تصدی پست امنیتی تعیین شده است عنوان داشت که خانم نجاة جوادی به عنوان اولین مدیر امنیتی انتخاب شده است که ماموریتش هماهنگی منطقه‌ای در مدیریت کل امنیت ملی است.

ساختار دولت جدید تونس با حضور چهره‌های جوان متمایز شده و در این دولت عرصه گسترده تری به زنان تونسی اختصاص داده شده که از دیرباز نقشی کارآمد در جامعه داشته و عضوی اساسی در عرصه سیاست بودند.

در این دولت سکانداری وزارت ورزش و جوانان، وزارت بهداشت، وزارت نیرو و معادن و وزارت دارایی و وزارت خانواده و حقوق زنان و کودکان و وزارت گردشگری به زنان سپرده شده است.

در دولت یوسف شاهد، نخست وزیر مکلف تونس وزرای وزارتخانه‌های کلیدی دولت قبل همچون وزارت کشور، دفاع و خارجه در سمت خود حفظ شدند.

در این دولت حزب ندای تونس چهار پست وزارتی و جنبش النهضه سه پست و حزب آفاق تونس دو پست وزارتی دارد.

/انتهای متن/

درج نظر