زوج هایی که اعتقادات مذهبی دارند در زندگی مشترک موفق ترند

پایبندی به اصول و ارزش ها، رعایت حریم ها و گذشت و وفاداری باعث دوام بیشتر روابط زناشویی می شود.

0

به گزارش به دخت به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، مهدی امامی روان شناس  با اشاره به تأثیر عقاید مذهبی در دوام روابط زناشویی، اظهار داشت: زوج هایی که اعتقادات مذهبی دارند به دلیل پایبند بودن به اصول اخلاقی کمتر دچار تنش می شوند و روابط پایدارتری دارند.

وی افزود: عمل به آموزه های دینی مثل گذشت، وفاداری و تعهد، تلاش در حفظ حیثیت خانوادگی، اعتقاد به حلال و حرام در معاشرت ها و امور اقتصادی خانواده، احترام به یکدیگر و حفظ حریم ها  موجب تحکیم رابطه زوج ها می شود.

این کارشناس با بیان اینکه انگیزه  افراد از دلایل دیگر موفقیت آنها در زندگی زناشویی است، تصریح کرد: گاهی برخی افراد با انگیزه های مالی یا با چشم داشت به موقعیت اجتماعی و جذابیت ظاهری طرف مقابل وارد زندگی مشترک شده که در نهایت با شکست مواجه می شوند.

امامی در پایان گفت: هم خوانی عقاید مذهبی افراد در انتخاب همسر، هم کفو بودن، پاکی و عفت از مولفه های مهم در دوام زندگی مشترک محسوب می شود.

/انتهای متن/

درج نظر