آموزش راه‌اندازی کسب و کار موفق برای زنان اصفهانی

معاون بانوان اتاق بازرگانی اصفهان گفت: اتاق بازرگانی اصفهان به ویژه معاونت امور بانوان درصدد است با مشاوره و آموزش،زنان را در بهره وری هرچه بیشتر و راه اندازی کسب و کار موفق یاری کند.

0

به گزارش به دخت به نقل از مهر، زهرا اخوان‌نسب اظهار داشت: اگرچه محدودیت ارتباط بانوان ناشی از سنتی بودن جامعه است، لیکن حضور فعال بانوان در تمامی کمیسیون‌های اتاق، نشست های آموزشی و برقراری ارتباط با صنف های گوناگون گویای نقش پر رنگ زنان در جامعه است.

وی اتاق بازرگانی را به مثابه تکیه گاهی محکم برشمرد و اذعان داشت: امروزه سطح آموزش آکادمیک در جامعه بیش از پیش افزایش یافته است، لذا در راستای اهداف کلان اتاق؛ به صورت مداوم آموزش هایی در زمینه‌های گوناگون برای توانمندسازی بانوان از سوی معاونت بانوان برگزار شده است.

معاون بانوان اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به چارچوب های اسلامی حاکم بر جامعه افزود: زنان فعال اقتصادی به نوعی چرخه اقتصادی را به حرکت در می‌آورند و اشتغال‌زایی می کنند و موجب افزایش سطح درآمد خانوار می شوند؛ لذا با مشارکت در اینگونه آموزش های فراگیر می توانند به پیشرفت های بیشتری دست یابند.

وی با تأکید بر لزوم حضور موثر زنان در عرصه های اقتصادی تصریح کرد: با توجه به اینکه تعاونی‌ها بخشی از حلقه اقتصادی هستند و از ارزش ویژه ای نیز برخوردارند؛ بنابراین جهت افزایش برآیند و ایمنی بیشتر به دنبال ایجاد کارگروهی مشترک در این راستا هستیم.
/انتهای متن/

درج نظر