اقدام جدید فرانسه برای محدود کردن زنان مسلمان

شهرداری شهر سیسکو در شمال جزیره کرس فرانسه پوشش شنای اسلامی موسوم به «بورکینی» برای زنان مسلمان را درپی مشاجره شدید ناشی از تصویربرداری یک گردشگر از زنان مسلمان ممنوع کرد.

0

به گزارش به دخت به نقل از العالم، روسیا الیوم این مشاجره پس از اقدام یک گردشگر در تصویربرداری از پوشش زنان مسلمان در ساحل روی داد. مشاجره و درگیری شدید بین تعدادی از جوانان و خانواده های مغربی تبار مسلمان در ساحل نزدیک شهرک سیسکو روی داد.


بورکینی پوششی است که همه بدن به جز صورت، کف دستها و پاها را می‌پوشاند تا حجاب اسلامی برای زنان مسلمانی که علاقمند شنا هستند، فراهم شود.
در این مشاجره شدید چند ساعته، سه خودرو در آتش سوخت و پنج نفر از جمله یک زن باردار زخمی و به بیمارستان منتقل شدند.
نیروهای ضد شورش فرانسه برای کنترل اوضاع فراخوانده شدند.
تنش تا روز یکشنبه با تجمع نژادپرستانه حدود 500 نفر در یک شهر نزدیک باستیا و تلاش آنها برای یورش به منطقه مسکونی مهاجر نشین ادامه یافت اما در نهایت، پلیس اوضاع را به کنترل درآورد.
حوادث مشابهی در جزیره کرس روی داده است و یک نمازخانه نیز پیش از این ماجرا تخریب شد.
3 شهر ساحلی فرانسه، به بهانه جلوگیری از درگیری و تنش، این نوع پوشش زنان مسلمان را ممنوع اعلام کرده است و با وجود تصمیم جمعیت های اسلامی فرانسوی برای اعتراض به این موضوع در دادگاه عالی پاریس، برخی مسؤولان فرانسه از این محدودیتهای اعمال شده علیه زنان مسلمان استقبال کرده اند.

/انتهای متن/

درج نظر