آزادی خبرنگار صداوسیما در قاهره

«سمیرا منتظری» خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در «قاهره» پایتخت مصر پس از چهار روز بازداشت ساعت یک نیمه شب به وقت محلی آزاد شد. به گفته دختر خانم منتظری البته پرونده او همچنان برای بررسی های بیشتر مفتوح است.

0

/انتهای متن/

درج نظر