پاي مرغ و پايداري ما

از آن جا كه ما هر ماه فقط يك بار مرغ مي‌خوريم و براي اين كه پايدار بمانيم…

2

سرويس اجتماعي به دخت/

از وجود نازنين مرغ کیلویی8000تومانی فقط پايش را مي‌شناسيم، فلذا به شما هم توصيه مي‌كنيم كه براي پايداري خود، به پاي مرغ قناعت كنيد. مسئولان بايد متشكر باشند كه ما به «پاخوري» قناعت مي‌كنيم و هنوز پايداريم، ولي دلمان مي‌خواهد كه صرف اينكه ما به پا علاقه‌منديم، خداي ناكرده ما را زير پا له نكنند!‌ ما آن قدر پاي مرغ خورده‌ايم و آن هم فقط يك پايش را، كه اينك مصرانه مي‌توانيم كه بگوييم مرغ يك پا دارد و تا زماني كه حاكميت فقر تداوم و توسعه يابد، عرصه بر ما تنگ است و قافيه لنگ! و در حالي كه ما با هيچ‌كس نداريم سر جنگ، همين طوري خوش‌خوشاني جریانات را به شما مي‌گوييم و خواهيم گفت، منتها بدون دنگ و فنگ! اميدواريم كه  مسئولان اين نوشتجات را نگويند جفنگ! واقعا كه دلمان براي يك تگه گوشت شده تنگ تنگ!

 /انتهاي متن/

نمایش نظرات (2)