سومین گزارش جایگاه زنان و خانواده در برنامه ششم توسعه منتشر شد

معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، سومین گزارش جایگاه زنان و خانواده در برنامه ششم توسعه را منتشر کرد.

0

به گزارش به دخت به نقل از خبرگزاری مهر، معاونت امور زنان و خانواده به منظور تبیین جایگاه امور زنان و خانواده در برنامه ششم توسعه، گزارشی را در سه قسمت سیاستهای کلی، لایحه احکام و سند برنامه ششم تهیه و تدوین کرده و برای بهره برداری کارشناسان، صاحب نظران و متخصصان ارائه می نماید.

براساس این گزارش، برنامه ششم توسعه سومین برنامه ای است که در زمان اجرا و به منظور تحقق اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود. این برنامه در دوره زمانی ۱۳۹۹-۱۳۹۵ اجرا خواهد شد. تدوین برنامه ششم توسعه نسبت به برنامه های توسعه ای گذشته از تفاوت خاصی برخوردار است، مفاد این برنامه و روند تصویب آن به دو بخش مجزا تفکیک شده است بخش اول که در قالب لایحه احکام برنامه می باشد و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود و بخش دوم که شامل سند برنامه است و برای تصویب به دولت ارائه می شود و بعد از تصویب برای اجرا به دستگاه های اجرایی ابلاغ می شود.

/انتهای متن/

درج نظر