کارفرمایان انگلیسی زنان محجبه را استخدام نمی‌کنند

کارفرمایان انگلیسی زنان بدون حجاب را به زنان محجبه ترجیح می‌دهند و این روش تبعیض‌آمیز به روندی قابل‌قبول در این کشور بدل شده است.

0

به گزارش به دخت به نقل از  تسنیم، قانونگذاران بریتانیا هشدار می‌دهند که روند استخدام زنان در این کشور با نهادینه‌شدن یک روش «تبعیض‌آمیز قابل‌قبول» مواجه شده است.

بر اساس گزارش روزنامه تلگراف، نتایج تحقیقات اخیر گویای این مطلب است که کارفرمایان انگلیسی زنان بدون حجاب را به زنان محجبه ترجیح می‌دهند و استخدام نکردن زنان محجبه به یک امر عادی در این کشور بدل شده است.

نتایج این تحقیق در حالی منتشر می‌شود که بر اساس گزارش مجلس عوام این کشور، کارفرمایان زنان محجبه را «ضعیف و مطیع» می‌دانند!

در گزارش مجلس عوام انگلیس که توسط «کمیته زنان و برابری» این مجلس تهیه شده آمده است برخی از زنان مسلمان برای به دست آوردن یک شغل مناسب حتی پوشش اسلامی خود را کنار گذاشته‌اند.

«ماریا میلر»، رئیس این کمیته، این گونه رفتارهای تبعیض‌آمیز علیه زنان مسلمان را «روندی قابل قبول و یک هنجار» در جامعه انگلیس دانسته است.

روند تبعیض‌آمیز علیه زنان محجبه به اینجا ختم نمی‌شود و کارفرمایان پا را فراتر نهاده و در مصاحبه با این زنان سوالاتی درباره وضعیت تاهلو تعداد فرزندان و اینکه آیا قصد فرزندآوری دارند، مطرح می‌کنند.

رفتارهای تبعیض‌آمیز با زنان مسلمان و محجبه انگلیس در حالی رو به افزایش گذاشته است که بر اساس آمارهای اخیر، تعداد مسلمانان  بیکار، بیش از دو برابر دیگران است.

/انتهای متن/

درج نظر