زن شایسته ایرانی بازی را باخت اما بر قلب ها پیروز شد

بخش تحلیل ورزشی گاردین در مطلبی با عنوان «زن شایسته ایرانی بازی را باخت اما بر قلب ها پیروز شد»، به بیوگرافی و افتخارات زهرا نعمتی پرداخته است.

0

/انتهای متن/

درج نظر