انواع دوخت و گره در روبان دوزی

برای اینکه ربان دوزی را شروع کنید ابتدا باید با انواع روش های دوخت و گره در ربان دوزی اشنا باشید ، در ادامه معمول ترین و مهم ترین روش های دوخت و گره در ربان دوزی به صورت تصویری نشان داده شده است ، با کمی تمرین و تلاش می توانید به راحتی این گره ها و دوخت ها را بر روی طرح تان بزنید.

1

1

دوخت برگی : در دوخت برگی ربان و سوزن از زیر پارچه بیرون اورده می شود سپس به طرف روی برگ و داخل خود ربان دوخت زده می شود.

2

 

دوخت مستقیم : در دوخت مستقیم سوزن و ربان از زیر پارچه بیرون اورده می شود و مجدد داخل پارچه می شود ، این روش را می توانید به دو صورت اجرا کنید ، روش صاف و روش پیچی که ربان خیلی ساده چند پیچ می خورد.

3

دوخت برگشت : در این نوع دوخت ربان و سوزن از زیر پارچه بیرون اورده می شود و مجدد داخل پارچه می شود ، در ردیف بعدی ربان باید از میان دوخت اولی خارج شود و به همین صورت تا انتها دوخت به این صورت ادامه داشته باشد.

4

دوخت زنجیره ای : در این نوع دوخت سوزن و ربان از زیر پارچه خارج شده و مجدد داخل پارچه می شود و در ردیف بعدی ربان از میان دوخت قبلی خارج می شود و به همین صورت تا پایان ادامه می یابد.

5

دوخت سرخس : در این نوع دوخت ابتدا یک دوخت مستقیم ایجاد می شود سپس از میان دوخت مستقیم یک دوخت کوچک دیگر نیز زده می شود.

6

دوخت گل افتابگردان : در این نوع دوخت مانند دوخت سرخس یک دوخت مستقیم بزرگ ایجاد می شود سپس با فاصله زیاد دوخت کوچکی برای ثابت ماندن دوخت زده می شود.

7

گره فرانسوی : در این دوخت ابتدا ربان و سوزن از زیر پارچه خارج می شود سپس ربان سه بار دور سوزن پیچیده می شود و مجدد داخل پارچه شده و گره ای زیبا ایجاد می شود ، بزرگی و کوچکی گره به ضخامت ربان بستگی دارد.

/انتهای متن/

نمایش نظرات (1)