آسیب شناسی یک گزارش

گزارشی تهیه می شود از مشکلات مدارس خاص و به دنبال آن گزارشی از یک حادثه بسیار تلخ، خودکشی یک دانش آموز در آخرین روزهای سال تحصیلی در یکی از همان مدارس.* هیجدهمین خبر خودکشی دانش آموزان در آن یک ماه …

0

سردبیر/

4 خرداد سایت به دخت گزارشی با عنوان: “مدارس غیرانتفاعی وسمپاد از ادعا تا واقعیت” منتشر کرد.

مدارس غیرانتفاعی وسمپاد از ادعا تا واقعیت

http://behdokht.ir/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D9%85%D9%BE%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D9%88/

 

این گزارش، نگاهی بود به مدارس غیرانتفاعی و مدارس خاصی مثل مدارس سمپاد که با هزینه ای گران و ادعایی گران تر به کار تعلیم و تربیت بچه های ایرانی مشغولند و البته نتیجه و بازخورد کارشان با این ادعاها همخوانی نداشته است.

متاسفانه در روزهای آخر خرداد که روزهای پایانی کار مدارس و اواخر امتحانات بود، یک خبر خیلی بد مثل پتکی بر سرمان فرود آمد:

“یکی از بچه های مدرسه ای که در گزارش مان از مشکلات سیستم آموزشی اش گفته بودیم، خودکشی کرد.”

طبیعتا خبرنگار ما برای پیگیری چند و چون خبر وارد قضیه شد و حاصل آن گزارشی شد که روز 20 خرداد سایت به دخت در مورد این حادثه تلخ منتشر کرد.

گزارش به دخت گزارشی خبری – تحلیلی بود در مورد این حادثه و علل و عواملش . بیشترین تکیه ما هم بر عوامل آموزشی و پرورشی بود که در شکل گیری یک اتفاق تا این حد ناگوار دخیل و موثر بودند و در این مسیرالبته به جزئیات این حادثه هم وارد شدیم.

بازتاب گزارش ما در سایت بسیار گسترده بود. به دنبال انتشار گزارش، انبوهی از اظهارنظرهای مختلف در مورد اصل و فرع ماجرا و تحلیل آن در ذیل گزارش صورت گرفت.

در نهایت آنچه بیش از هر چیز موجب حیرت ما شد اظهارات ضد و نقیض در این زمینه بود که از سوی افراد و منابع مختلف در مورد این حادثه مطرح شد.  

اما مهم ترین بازتاب برای سایت به دخت، آخرین اظهار نظر در مورد این گزارش بود که با واسطه هایی به سایت رسید مبنی بر این که گزارش سایت به دخت در مورد خودکشی مزبور موجب آزردگی و گله مندی والدین متوفی شده است؛ که البته این از نظر ما نه منظور و هدف گزارش بود و نه نتیجه ای قابل انتظار و قابل قبول. متاسفانه یکی از دلایل این آزردگی بعضی مطالب گزارش ما از جمله بحث اختلاف خانوادگی بود که بر غیر واقعی بودن آن تاکید شد و نیز بسیاری از اظهارنظرهایی که به عنوان کامنت بعد از انتشار گزارش در ذیل آن توسط کاربران نوشته شد.

سایت به دخت با توجه به این که مهم ترین رسالت خود را در کار رسانه ای، روشنگری و آگاهی دادن به مخاطبان می داند در چارچوب های قانونی و اخلاقی و با حفظ حرمت ها و حریم ها، نفس این آزردگی و گله مندی را بسیار مهم می شمارد و به سبب رضایت خاطر این والدین ارجمند اقدام به حذف گزارش از سایت کرده که به این ترتیب قدمی برداشته باشد در جهت التیام رنج والدین عزیزی که امروز در اندوه سنگین از دست دادن ثمره عزیز زندگی شان نشسته اند، با آرزوی صبر و سلامتی برای آنها.

گرچه انتظارمان این بود که این عزیزان برای انعکاس نقطه نظر خود در مورد گزارش سایت به دخت، راسا با سایت مرتبط می شدند که در آن صورت قطعا ما بهتر و زودتر به این نقطه نظرها ترتیب اثر می دادیم.

 /انتهای متن/

 

درج نظر