بیش از ۴۵ درصد زنان افغانستان کشاورز هستند

شماری از کشاورزان در بامیان می‌گویند در چند سال اخیر، سهم زنان در کشت و برداشت فرآورده‌ها در این ولایت روبه افزایش است.

0

به گزارش به دخت به نقل از باشگاه خبرنگاران، شماری از کشاورزان در بامیان می‌گویند در چند سال اخیر، سهم زنان در کشت و برداشت فراورده‌ها در این ولایت روبه افزایش است.

آنان می‌گویند که در حال حاضر بیش از ۳۰ درصد زنان این ولایت به گونۀ مستقل کشت و کار را در زمین های‌شان به‌دوش دارند.

درهمین حال، وزیر زراعت و آبیاری با درنظرداشت نقش پُر رنگ زنان بامیان در کشت، بر عملی ساختن برنامه‌های تشویقی برای زنان کشاورز در این ولایت تأکید دارد.

رکود اقتصاد خانواده‌ها در بامیان سبب شده است که شماری از زنان در کنارتنظیم امور خانواده های‌شان، دوشادوش مردان درکشت‌زارها کار کنند.

دربرخی موارد حتی شماری از زنان ناگزیرند که به گونه مستقل در زمین‌هایشان کشت وبرداشت کنند.

رویا پیره زن کشاورز و شهروند درۀ فولادی بامیان است که ازسال‌ها پیش بخش زیادی از زمین‌هایش را به تنهایی کشت می‌کند.

وی می‌گوید که در کنار کشت و کار، برای تأمین سوخت ازکوه‌ها هیزم نیز گرد آوری می‌کند.

وی می‌گوید: «تمام کارها را خودم انجام می‌دهم؛ از کشت و کار گرفته تا پُخت و پز و حتی هیزم نیز گردآروی می‌کنم چون ناگزیرم و کسی ندارم.»

فرزانه کشاورز دیگر در بامیان گفت: «زمانی که مردان ما زمین را آمادۀ کشت می‌سازند ما تخم پاش می‌دهیم و زماین‌که آن‌ها خسته می‌شوند ناگزیر هستیم برای آنان چای تهیه کنیم.»

در همین حال شماری از کشاورزان مرد در بامیان سهم‌گیری زنان را درکشت بسیار سودمند می‌دانند.

محمد مبین یک کشاورز در بامیان در این باره گفت: «شماری از خانواده‌های که اقتصاد آنان بهتر است کمتر زنان را درکشت و کار سهم می‌دهند اما افراد فقیر همه تلاش می‌کنند که بیشتر در کشت و کار به خانم، خواهر و یا مادر شان سهم بدهند و آن‌ها نیز کار می‌کنند تا اقتصاد خانواده‌های‌شان بهتر شود.»

ازسوی هم شماری از زنان کشاورز در بامیان از نداشتن پاداشت مناسب از سوی مردان شان شاکی اند.

آنان می‌گویند که با وجود انجام کارهای سخت در جریان کشت در زمان برداشت به آن‌ها هیچ توجه نمی‌شود و همه درآمدها در جیب مردان می‌رود.

نجیبه، یک کشاورز در بامیان گفت: «با آن‌که کار ما زیاد است اما تمام پول را مردان می‌گیرند و به ما از پول فروش فرارورده‌ها هیچ نمی‌دهند.»

در همین حال وزیر زراعت و آبیاری با درنظر داشت نقش چشمگیر زنان کشاورز بامیان در بهبود اقتصاد خانواده‌های شان می‌گوید که برای تشویق زنان کشاورز در این ولایت سبزخانه‌ها و سردخانه‌های ویژه برای کشاورزان زن ساخته خواهند شد.

اسد الله ضمیر وزیرزراعت و آبیاری در این باره گفت: «ما امسال به زنان کشاورز در سردخانه‌های کچالو سهم دادیم و برای آنان سردخانه‌ها، گلخانه و باغچه‌های خانگی ساختیم تا آنان بیشتردر کشت و کار تشویق شوند.»

گفته‌ می‌شود در حال حاضر ۸۵ درصد شهروندان ولایت بامیان کشاورز هستند و نقش زنان در این بخش بیش از ۴۵ درصد است اما هنوز هم شماری زیادی از زنان کشاورز در بامیان با مشکلات زیادی در این بخش روبه‎رواند.

/انتهای متن/

درج نظر