کفش بدون پاشنه برای عروس خانم

چرا همه فکر میکنند که عروس باید کفش پاشنه بلند بپوشد؟! در صورتیکه در بعضی مواقع قد عروس خانم بلندتر از آقای داماد می باشد و یا هردو هم قد هستند. اینطوری عروس با پوشیدن کفش پاشنه بلند یک سرو گردن از داماد بلندتر میشود و آنها در کنارهم خوب بنظر نمی آیند بخصوص در موقع رقص و در عکس ها.

0

به گزارش به دخت به نقل از بانوان، پس اگر عروس بلندتر یا هم قد داماد است بهتره که کفش بدون پاشنه بپوشد. در ضمن در شب عروسی با آن همه فعالیت و خستگی پوشیدن کفش راحت و بدون پاشنه چقدر به عروس آرامش میدهد و میتواند سبک بال تا لحظه آخر همراه مهمان ها برقصد.


بدون در نظر گرفتن مسئله قد بهتر است که همه عروس ها یک کفش بدون پاشنه شیک که متناسب با لباس عروسی باشد همراه خود داشته باشند تا بعد از گرفتن عکس ها و شروع رقص آنها را به پا کنند و بدون خستگی و پادرد این شب فراموش نشدنی را به پایان برسانند.
در اینجا برایتان عکس تعدادی از کفش های بدون پاشنه را که مناسب لباس عروسی هم هستند گذاشته ایم امیدواریم که این ایده را دوست داشته باشید.

/انتهای متن/

درج نظر