بازگشت حجاب به مدارس نیجریه

با حکم یک دادگاه نیجریه ای درباره حق دختران برای حجاب (به سر کردن روسری )، پوشش اسلامی به مدارس این کشور بازگشت.

0

به گزارش به دخت به نقل از ایرنا، دادگاهی در نیجریه با صدور حکمی ؛ حکم منع حجاب در مدارس رسمی را که در سال 2013 توسط دولت الزامی شده بود، لغو کرده است.

اسحق آکینتولا مدیر یکی از گروه های حقوقی این کشور گفت : دادگاه تجدید نظر نیجریه (با صدور این حکم) امید مردم عادی به احقاق حق خود از طریق تشکیلات قضایی را بازگرداند.

حدود نیمی ازساکنان نیجریه مسلمان بوده که اغلب آنان درمناطق شمالی این کشور زندگی می کنندو مسیحیان در بخش جنوبی آن سکونت دارند.
/انتهای متن/

درج نظر