کتک زدن دختر شش ساله از سوی پزشک اصفهانی

مادر یسنا بعد از دیدن آثار آزار و کتک روی صورت و دست او به دکتر معترض می‌شود و دکتر می‌گوید او را کتک نزده‌ام بلکه تنبیه کرده‌‌ام تا دیگر از دندان‌پزشکی نترسد!

0

به گزارش  به دخت به نقل از تابناک اصفهان: یسنا مختارزاده دختر شش ساله اصفهانی امروز به همراه مادرش برای کشیدن دندان به مطب پزشک آقای دکتر (…) در شهر اصفهان مراجعه می‌کند.  یسنا که بسیار از دندان‌پزشکی وحشت دارد هنگام معاینه بی‌قراری می‌کند و با دکتر برای کشیدن دندان همکاری نمی‌کند. دکتر بعد از چند دقیقه از مادر یسنا می‌خواهد که به اتاق انتظار برود تا با روش خودش عمل کند. مادر یسنا هم برای تهدید یسنا به کنایه دکتر می‌گوید اگر یسنا اذیت کرد دعوایش کنید. بعد از رفتن مادر، دکتر سینا را کتک می‌زند و یسنا از درد کتک، درد دندان را فراموش می‌کند.

photo_2016-07-20_01-26-50

مادر یسنا بعد از دیدن آثار آزار و کتک روی صورت و دست او به دکتر معترض می‌شود و دکتر می‌گوید او را کتک نزده‌ام بلکه تنبیه کرده‌‌ام تا دیگر از دندان‌پزشکی نترسد!

photo_2016-07-20_01-27-30

این خانواده قصد دارد از این پزشک شکایت کند. عکس‌ها به صورت اختصاصی در اختیار پایگاه خبری گُلوَنی قرار گرفته است. مادر یسنا در تماس با موبایل دکتر که از حرف زدن خودداری کرده است، با یکی از نزدیکان او حرف می‌زند و متوجه می‌شود که دکتر در وضعیت نرمال قرار ندارد و گویا قبلا هم سابقه چنین رفتاری را داشته است.

این خبر را پایگاه خبری گُلوَنی منتشر کرده است.

/انتهای متن/

درج نظر