چندباور غلطی که در مورد ورزش داریم

خیلی از ما تصورات و باورهای غلطی در مورد ورزش داریم که خوب است تصحیح شان کنیم.

0

محبوبه پورانی/

چندین باور غلط رایج در ورزش اینهاست:

  • سونا لاغر مي كند
    خير – سونا فقط موجب دفع آب از بدن مي شود و چنانچه به دليل ورزش شديد و تجمع اسيد لاكتيك داراي درد عضلاني هستيد، سونا انتخاب مناسبي است وگرنه عرق كردن و افزايش دماي بدن توسط عوامل خارجي هيچ تاثيري در چربي سوزي ندارد .

1

2– بدن سازي در سنين پایين موجب كوتاهي قد مي شود
خير – اين تصوري است كه از سال هاي گذشته در اذهان مردم به جا مانده در صورتي كه كار با وزنه موجب تحريك بدن به ترشح هورمون رشد و تراكم استخوان ها مي شود .حتي به اثبات رسيده كه در سنين نزديك به بلوغ كار با وزنه براي پسران موجب ضخامت استخوان ها مي شود .

 2

3– براي كوچك كردن سايز و آب كردن چربي هاي شكم دراز نشست تمرين كنيد
خير – اول اينكه در ورزش، لاغري موضعي نداريم و هنگامي كه چربي سوزي مي كنيم به صورت هماهنگ و از تمام نقاط بدن كم مي شود. دوم اينكه دراز نشست هم مانند ساير فعاليت هاي بدنسازي جزو دسته بي هوازي است كه در اين دسته ورزش ها بدن از ذخائر گليكوژن مصرف مي كند و براي چربي آب كردن بايد ورزش هاي هوازي طولاني مدت حدود 40 دقيقه انجام دهيد .

 

3

4– براي وزن كم كردن هنگام ورزش زياد عرق كنيد .
خير – عرق كردن زياد هيچ تاثيري روي كاهش وزن ندارد و بايد هنگام ورزش از لباس نخي گشاد استفاده كنيد تا دماي بدن تان به سهولت تبادل شود. شايد اين تصور از وزن كم كردن ورزشكاران قبل از وزن كشي با پوشيدن لباس هاي نايلوني و تعرق زياد ناشي شده اما بايد توجه كنيد كه اين روش يك روش موقت براي كم كردن وزن آنهم به ميزان كم ( حداكثر يك تا دو كيلو ) مي باشد .

4

5– آب خوردن زياد موجب احتباس آن و افزايش وزن مي شود
خير – بدن در صورت كمبود هر ماده حياتي آنرا در خود نگه مي دارد كه آب هم از اين قاعده مستثني نيست. پس خوردن آب موجب دفع بهتر آن و البته به همراه بسياري از سموم بدن مي شود، خصوصا بدنسازان كه به دليل مصرف بيشتر پروتئين و افزايش اوره خون به مقادير بيشتري از آب نياز دارند .

5

۶خانم ها اگر بدنسازي و تمرين با وزنه كنند داراي اندام عضلاني و مردانه مي شوند
خير – هورمون هاي عضله ساز به ميزان بسيار كم در بدن ترشح مي شود و هورمون هاي غالب مردانه هستند ( تستسترون مهم ترين آنهااست) بنابراين تمرين با وزنه براي زنان موجب فرم دهي مناسب بدن و تراكم استخوان ها و بالابردن متابوليسم و چربي سوزي به نسبت خيلي بيشتر در مقايسه با ساير ورزش هاي هوازي مي شود و نبايد به دليل هراس از عضلاني شدن از كار با وزنه اجتناب كنند .

6

/انتهای متن/

درج نظر