مهرورزی، یک میانبر خوب در جاده آرامش

اگر احساس می‌کنیدکه لحظات زندگیتان، گرما، عشق و آرامش را کم دارد و یا حرف‌های نگفته و فکرهای ناصواب، آرامش روزهای زندگیتان را گرفته است. گزینه مهرورزی را انتخاب کنیدکه مثل یک اکسیر شفابخش عمل می کند.

0

نسیم شهسواری/

تقریباً همه آدم‌هایی که در این کره خاکی زندگی می‌کنند، همه آدم‌هایی که زندگی، زندگی کردن و چگونه زندگی کردن برای شان مهم است، یک خواسته دوست‌داشتنی به نام آرامش دارند، آرامش، برای خیلی از ما انسان‌ها یک رؤیای دور از دسترس و برای خیلی دیگر یک هم‌نشین دوست‌داشتنی است که بیشتر بودنش را تمنا می‌کنند.

تا به امروز، راهکارها، شگردها و مراحل مختلفی را باهم گذراندیم تا آرامش، این حس آرام دوست‌داشتنی میهمان لحظات زندگی‌مان شود، نمی‌دانم

این روزها چه قدر از گذر روزهای زندگی‌تان رضایت دارید و چه قدر این واژه پنج‌حرفی مطلوب، میهمان لحظاتتان است اما بد نیست بدانیم که در مسیر رسیدن به آرامش، هم پیچ‌های خطرناک وجود دارد و هم راه‌های میانبر.

آن روز وقتی بعدازظهر گرم تابستانی‌ام را مهمان ‌یک شیرخوارگاه بودم و آن روزم را با دوست مددکارم گذراندم، وقتی خنده‌هایش را دیدم و حرف‌هایش را شنیدم یک میانبر سبز و آرام برای رسیدن به آرامشی یافتم که شاید روزها، هفته‌ها و ماه‌هاست که به دنبال آن بودم؛ یک میانبر که شاید در دسترس همه ما بوده است اما ما یا آن را ندیدیم و یا انتخاب نکردیم.

مهرورزی یک میانبر باصفا در جاده آرامش است که برای رسیدن به لحظات آرام زندگی می‌توانیم از آن عبور کنیم و رسیدن مان را به مقصد ،سرعت بخشیم.

اما آیا ما آداب مهرورزی را می دانیم و یا مهرورزیدن به زندگی، دنیا، انسان‌ها و همه کائنات انتخاب زندگی ما است؟

مهرورزی یک اکسیر شفابخش است که دل‌ها را آرام و لحظه‌ها را گرم و دل‌نشین می‌کند.

اگر احساس می‌کنیم که لحظات زندگی‌مان، گرما، عشق و آرامش را کم دارد؛

اگر احساس می‌کنیم که دلمان لحظه‌هایی آرام و صمیمی را می‌خواهد؛

اگر احساس می‌کنیم، حرف‌های نگفته و فکرهای ناصواب ،آرامش روزهای زندگی‌مان را گرفته است، مهرورزی را انتخاب کنیم.

مهرورزی انتخاب همه آدم‌هایی است که آرامش را برای همیشه می‌خواهند.

لحظات تان آرام !

/انتهای متن/

 

 

 

 

درج نظر