به دخت لباس نو بر تن کرد

سایت به دخت پایگاه تخصصی زنان و دختران ایرانی است که از سال 90 کارش را شروع کرد، حالا در پنج سالگی خود برای چندمین بار لباسش را عوض می کند.

0

پیش از این هم سابت به دخت به تناسب رشدی که کرده بود در این سال ها و بزرگتر شدن، صفحه اول خود را تغییر داده بود .

حالا در پتج سالگی یک بار دیگر صفحه اولش را عوض می کند و به همراه این نو شدن ظاهری، تغییری در محتوای سایت، سرویس ها و زیرسرویس ها می دهد.

همه این ها البته در خدمت جذاب تر شدن و بدردخورتر شدن به دخت است برای مخاطبان و کاربران.

نظرات تان را در مورد صفحه اول و تغییرات در سرویس ها و زیرسرویس ها به ما اطلاع دهید. 

آدرس تلگرامی ما این است:

@behdokht_ir

منتظر نظرات شما هستیم.

/انتهای متن/

درج نظر