همایش پرورش خلاقیت خانواده و کودک برگزار شد

عصر امروز فرهنگسرای ابن سینا با برگزاری همایش پرورش خلاقیت خانواده و کودک میزبان خانواده ها بود.

0