کارت پستال های عجیب علیه حقوق زنان+تصاویر

کارت پستال های باورنکردنی از اوایل دهه 1900 به عنوان تبلیغاتی از سوی مردان برای متوقف کردن زنان از داشتن حقوق بیشتر استفاده می شدند. درحالیکه زنان هواخواه حق رای به صورت خستگی ناپذیری برای تغییرات وضعیت آن روزها مبارزه می کردند، مردان زیادی پیدا می شدند که ایده حقوق زنان را نه تنها ناپسند بلکه کاملا خطرناک می دانستند.

0

به گزارش به دخت به نقل از برترین ها، به همین دلیل بود که کارت پستال های تبلیغاتی به شکلی که در تصاویر زیر می بینید تولید شدند. این ها از آرشیو «Catherine H. Palczewski» پروفسور مطالعات جنسیتی و زنان در دانشگاه آیووای شمالی که در طول 15 سال جمع آوری شدند، به دست آمده اند. کارت پستال ها تغییر را به عنوان چیزی که باید از آن ترسید و نباید پذیرفت، توصیف می کنند. آن ها حقوق زنان را به شکل حمله ای علیه ارزش های خانواده و همچنین نقض حقوق جایگاه انسان در جامعه ترویج می کنند. اگرچه هنوز تا برابری کامل حقوق زنان و مردان راه زیادی مانده اما این کارت پستال ها یادآوری می کنند که از اوایل قرن 20 تا کنون چه مسیر طولانی را نیز پیموده ایم.

/انتهای متن/

درج نظر