رسم عجیب در پاکستان برای مردانی که همسر دوم می خواهند

در بعضی از مناطق پاکستان ، مردی که همسر دوم می خواهد باید یک سنگ بزرگ را برای نیم ساعت در وسط جمعیت روی دوش بگذارد!

0

منبع: پارسینه/انتهای متن/

درج نظر