ما را ببر به رؤیت لبخند عید فطر

عید رمضان آمد و ما چشم انتظار آمدنی هستیم  تا جهان را شیرینی یک گشایش عظیم فراگیرد . عیدی ما به شما شاعرانه ای زیبا از دفتر شعر علیرضا قزوه است.

0

عید رمضان آمد و ما چشم انتظار آمدنی هستیم  تا جهان را شیرینی یک گشایش عظیم فراگیرد . عیدی ما به شما شاعرانه ای زیبا از دفتر شعر علیرضا قزوه است.

عید رمضان آمد و ما چشم انتظار آمدنی هستیم  تا جهان را شیرینی یک گشایش عظیم فراگیرد . عیدی ما به شما شاعرانه ای زیبا از دفتر شعر علیرضا قزوه است.

اَللّهُمَّ اَهْلَ الْکِبْرِیاَّءِ وَالْعَظَمَةِ این نوید رسیدن عیدیست که برای ما رحمت و مهربانی و  بخشش است  ، رمضان رفت و عید رمضان آمد تا به ما نوید بخشش و آمرزیدگی را بدهد ، صدای اَللّهُمَّ اَهْلَ الْکِبْرِیاَّءِ می آید و ما چشم دوخته به دستان خداوندیم تا برایمان تا رمضان دیگر بندگی و فرج را رقم بزند ، عید رمضان آمد و ما چشم انتظار آمدنی هستیم تا جهان را شیرینی یک گشایش عظیم فراگیرد؛ عیدی ما به شما شاعرانه ای زیبا از دفتر شعر علیرضا قزوه است.

ایمان ما دو نیمه شد و نان ما دو نیم

دست من و نگاه تو یا سیّدالکریم

روحم تمام زخمی و جانم تمام درد

یک امشبم ببخش به آرامش نسیم

از شعله‌های روز قیامت رها شدیم

افتاده‌ایم باز در این ورطه جحیم

چیزی بگو شبیه سخن گفتن شبان

حکمی بده به سادگی حکمت حکیم

ما راهیان کوی چپ و راست نیستیم

ما راست آمدیم سر راه مستقیم

ما عاشقان شهید توهستیم تا ابد

ما سالکان مرید تو بودیم از قدیم

برقی بگو وزان شود از سمت یا لطیف

اشکی بگو فرو چکد از ابر یا کریم

ما را ببر به رؤیت لبخند عید فطر

ما را بخوان به خلوت یا رب و یا عظیم

/انتهای متن/

درج نظر