نقش مهم نمایندگان زن در حساس‌سازی برای حفاظت محیط زیست

یک فعال حوزه زنان با بیان اینکه محیط زیست با چالش‌های جدی روبروست،گفت: نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی با توجه به زن بودن و برخورداری از حساسیت ویژه می‌توانند به توان‌افزایی سمن‌های محیط زیست و حساس‌سازی جامعه نسبت به حفظ و صیانت از این حوزه کمک کنند.

0

به گزارش به دخت به نقل از ایسنا، شهربانو امانی با اشاره به سازمان حفاظت محیط زیست گفت: این سازمان، حاکمیتی است ولی متاسفانه از نظر بودجه و نیروی تخصصی در جایگاه دستگاه‌های فرابخشی و حاکمیتی قرار ندارد. در این شرایط لازم است مجلس و دولت یکبار برای همیشه در جهت تقویت وظایف قانونی این سازمان و تهیه طرح‌های عملیاتی مناسب در زمینه ارتقای معیشت پرسنل و کارشناسان تخصصی عمل کند.

وی با اشاره به محیط‌بانان اظهارکرد: اقداماتی در زمینه محیط بانان انجام شده ولی کافی نبوده است.10 درصد مناطق حفاظت شده را محیط بانان باید حفاظت کنند.آنان از نظر استاندارد و تجهیزات نیاز به پشتیبانی ویژه دارند و نمایندگان به ویژه نمایندگان زن از طرف حامیان خود، بدنه اجتماعی و رقبا رصد می‌شوند. بنابراین می‌توانند در زمینه ارایه الگوی مناسب موٍثّر عمل کنند.

وی افزود: نمایندگان زن می‌توانند فراکسیون محیط زیست را تقویت کنند علاوه بر آن با اخذ نظریات کارشناسی به کاهش خلاءهای قانونی بپردازند.

مشاور رییس سازمان حفاظت محیط زیست در امور بانوان با بیان اینکه محیط زیست می‌تواند حلقه اتصال پیگیری منافع ملی کلیه نماینگان باشد، گفت: زنان می‌توانند پیشروی جریان‌سازی در این زمینه در مجلس باشند. یکی از موضوعات مهم و کلیدی، تغییر الگوی مصرف انرژی است. زنان به عنوان مادران، خواهران و همسران می‌توانند در این زمینه موثر باشند و با توجه به افزایش تعداد نمایندگان زن مجلس، می‌توانند در کمیسیون‌ها تاثیرگذار باشند و از حداکثر ظرفیت مجلس برای نهادینه کردن حفظ محیط زیست و صیانت از آن بهره ببرند.

وی با بیان اینکه نمایندگان از جمله نمایندگان زن مجلس دو وظیفه قانونگذاری و نظارت بر اجرای قوانین را دارند، تاکید کرد: لازم است نمایندگان زن بعد نظارتی مجلس را بویژه در زمینه دستیابی زنان به حقوق قانونی و حقه زنان که در قانون اساسی به آن اشاره شده است، تقویت کنند.

امانی در پایان اظهارکرد: نمایندگان زن مجلس می‌توانند با با برقراری ارتباط با پایگاه اجتماعی خود و بهره گیری از تجربه‌های قبلی از حداکثر ظرفیت موجود بهره ببرند و در جهت وصول مطالبات انباشته شده زنان تلاش کنند. بخش مهم مطالبات زنان مربوط به تغییر نگرش به زنان و قوانین نانوشته است. بنابراین نمایندگان زن می‌توانند در تغییر نگرش به زنان به منظور ارتقای جایگاه آنان بویژه زنان دانش آموخته کمک کنند.

/انتهای متن/

درج نظر