از خشونت علیه زنان نباید به راحتی عبور کرد

مهار خشونت در جامعه، یکی از موارد بسیار مهم و تاثیرگذار برای داشتن جامعه ای سالم و موفق است؛ البته خشونت تعاریف و مصادیق گوناگونی از جمله خشونت خانگی، خشونت کلامی و زبانی، خشونت اجتماعی و خشونت خیابانی دارد که متاسفانه زنان همواره در معرض تمامی این خشونت‌ها قرار می گیرند.بسیاری از تحقیقات در این خصوص نشان داده است تعداد زنانی که به طور متوسط تجربه خشونت کلامی، خانوادگی و نظایرآن را تجربه کرده اند، قابل توجه است. این موضوع در عین سادگی بسیاری از مشکلات اجتماعی در سطح جامعه را در پی خواهد داشت، از این حیث به جرئت می توان گفت اگر کم و کاستی در زمینه های دیگر قابل اغماض باشد، نباید از مسئله خشونت علیه زنان به راحتی عبور کرد، رفتارهای اجتماعی در خانواده نهادینه می شوند و با تکرار و ترویج به اصلی قابل قبول تبدیل می شوند.

0

به گزارش به دخت به نقل از روزنامه نسل فردا، بر همین اساس رسانه ها همانطور که می‌توانند در ترویج ناهنجاری های اجتماعی موثر باشند، می توانند با روشنگری و متمرکز کردن توجه آحاد جامعه، به موارد خشونت زا و شناسایی زمینه های بروز خشونت، از ادامه رفتار یا هنجار غلط در جوامع جلوگیری کنند.زمانی که اخلاق رسانه ای در جامعه تبیین شود و هر فرد رسانه ای خود را نسبت به رفتار رسانه ای مسئول بداند، طبیعی است گفتمان اعتدال خود به خود شکل می گیردو زنان هم که نیمی از جامعه را تشکیل می دهند، می توانند در فضای ایجاد شده راه رسیدن به توسعه متوازن را طی کرده و اشتغال آزادتر و تحصیل آرامتری را دنبال کنند. ولی زمانی که مشی اعتدالی هنوز تبیین نشده باشد و هرکس بنا به دید شخصی اعتدال را تفسیر کند، مطمئنا رسانه ها نیز عملکرد متفاوتی را از خود نشان می دهند.

/انتهای متن/

درج نظر