امیرعلی و فاطمه انتخاب اول ایرانی ها در نامگذاری نوزادان

نام های امیرعلی برای پسران و فاطمه برای دختران انتخاب اول والدین ایرانی برای نوزادان خود در سه ماه نخست امسال بوده است.

0

به گزارش به دخت به نقل از خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی و همکاری های بین الملل، سید مجید نبوی افزود: نام امیر علی با فراوانی 7659 و نام فاطمه با فراوانی 11052 ، انتخاب اول والدین برای نامگذاری فرزندان پسر و دختر خود در بهار 95 بوده است.امیرعلی و فاطمه انتخاب اول ایرانی ها در نامگذاری نوزادان
وی با بیان اینکه 10 نام اول پسران تمامی اسامی مذهبی بوده گفت: نام های محمد با فراوانی، 6052، علی 5460، ابوالفضل 5328، امیرحسن 5045، محمدطاها 4682، حسین 4056، امیرعباس 3848، مهدی 3381 و محمدمهدی 3300 در رتبه های بعدی قرار دارند.
نبوی همچنین به 10 نام اول دختران اشاره کرد و گفت: بعد از نام فاطمه، نام های زهرا با فراوانی 6997، نازنین زهرا 3605، یسنا 3472، زینب 3329، باران 2986، ریحانه 2502، فاطمه زهرا 2476، رها 2351 و حلما 2254 در رده های بعدی قرار دارند.

/انتهای متن/

درج نظر