فراخوان بان کی مون برای حمایت از 245میلیون زن بیوه درجهان

دبیرکل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز جهانی زنان بیوه، 23 ژوئن2016 برابر با 3 تیر ماه جاری خواستار حمایت از 245 میلیون زن بیوه در سراسر جهان شد.

0

متن کامل پیام بان کی مون به شرح زیر است:

تعداد 245 میلیون زن بیوه در سراسر جهان بسر می برند که تقریبا نیمی از آنان در فقر زندگی می کنند. اغلب خانواده ها و جوامع بر زنان بیوه داغ ننگ می زنند. بسیاری از آنان به دلیل سن یا جنسیت از تبعیض رنج برده و با سواستفاده جنسی و جسمی زندگی کرده اند.

زنان بیوه سالمند اغلب پس از یک عمر کار سخت اما بدون دستمزد، سرمایه اقتصادی اندکی دارند. حتی در کشورهای توسعه یافته، ارزش حقوق بازنشستگی زنان حدود 40 درصد کمتر از مردان است.

زنان بیوه جوان به عنوان سرپرست خانوار و مسئول نگهداری فرزندان، با چالش های دیگری رو به رو هستند و فرصت های اقتصادی بسیار محدودی دارند.

دستور کار 2030 برای توسعه پایدار با تعهد به در نظر گرفتن اینکه هیچ فردی نباید عقب بماند، پژواک ویژه ای برای زنان بیوه دارد که از منزوی و محروم ترین افراد هستند.

در روز جهانی زنان بیوه اجازه دهید متعهد شویم تا زنان بیوه در جوامع بیشتر دیده شوند و از آنان برای زندگی مولد، برابر و رضایت بخش حمایت کنیم.

منبع:باشگاه خبرنگاران/انتهای متن/

درج نظر