از دیوار مهربانی تا خوابگاه گربه‌ها

مسئولیت، سازمان‌دهی و جمع‌آوری کمک‌ها مردمی بر روی دیوار مهربانی به عهده چه کسی است؟ کمیته امداد، مؤسسات خیریه و یا …؟ نامهربانی با دیوار مهربانی بی‌احترامی به احساسات مردمی است که برای کمک به نیازمندان آستین همت بالا زده‌اند.

0

نسیم شهسواری/

حتماً خیلی از شما نام دیوار مهربانی را شنیده‌اید، یک حرکت پسندیده مردمی که هدف آن ساماندهی و کمک‌رسانی مردم به آدم‌هایی است که گذر روزهای زندگی جز رنج و سختی، چیزی دیگری بر شانه‌هایشان ننشانده است، دیوار مهربانی یک یا علی بلند مردمی است که علی وار دستگیری کردن را انتخاب کرده‌اند.

 آن شب بعد از افطار به پیشنهاد همسرم تصمیم گرفتیم که در پارکی که در حوالی خانه‌مان بود قدم بزنیم تا از آخرین شب‌های بهاری تهران بی‌بهره نمانیم، اما طولی نکشید آن پیاده‌روی و هواخوری برایم با یک دنیا اما واگر وشاید همراه شد.

آن شب وقتی در پارک قدم می‌زدم، باکمال تعجب دیدم، دیوار مهربانی آن پارک، به خوابگاهی برای گربه‌ها تبدیل‌شده است، آن شب در کمال تعجب دیدم که دیوار مهربانی نابسامان، بی‌نظم و در هم است و انبوه لباس‌های تلنبار شده در پای آن دیوار،  خوابگاه گرم و نرمی برای گربه‌های سرگردان شهر ساخته است.

راستی چه می‌شود که با دیوار مهربان شهر ما نامهربانی می‌شود؟

مسئولیت، سازمان‌دهی و جمع‌آوری کمک‌ها مردمی بر روی دیوار مهربانی به عهده چه کسی است آیا در همه این سال‌ها هم با کمک‌های سخاوتمندانه مردم این‌گونه رفتار شده است و ما نمی‌دانستیم.

نامهربانی با دیوار مهربانی یک پشت پا زدن و بی‌احترامی به احساسات مردمی است که دیگری را چون خویش عزیز دانستند و برای کمک به نیازمندان آستین همت بالا زده‌اند.

نامهربانی با دیوار مهربانی یک پیام دردناک دارد، پیامی که می‌گوید کمک‌کننده و کمک دهنده در رأس اولویت‌ها نیستند.

نامهربانی با دیوار مهربانی نشان می‌دهد که در این شهر و دیار، از دستگیری و کمک به مستمندان تنها حرف است و حرف است و حرف.

به‌راستی، این حجم تلنبار شده از روی بی‌نیازی است یا باید کسی باشد که تا این امانت‌ها را به دست صاحبان شان برساند؟

به‌راستی مسئولیت رسیدگی و جمع‌آوری و توزیع کمک‌های مردمی، به عهده چه کسی است؟

کمیته امداد، مؤسسات خیریه و یا سازمان‌های مردم نهادی که دم از نیازمندان و فقرا و مستمندان می‌زنند؟

مسئولیت رسیدگی به دیوار مهربانی با هرکسی که هست، با بیان بلند به آن‌ها می گویم:

 دیوار مهربانی با نیت‌های خالص مردم این سرزمین  ساخته‌شده است، نیت‌های خالص و انگیزه‌های خدایی این مردمان دستگیر را با بی‌توجهی‌تان پایمال نکنید.

/انتهای متن/

 

درج نظر